Наша мета

 • Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – он будет лучше того учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель.

  — Лев Толстой

  Одне з першорядних завдань глобальної світової тенденції розвитку освіти, виховання і навчання в дошкільних установах – виховання нового покоління дітей, що володіють високим творчим потенціалом.

  Слідуючи тенденціям світової освіти, ми побудували для себе такі цілі і завдання:

  • Виховання всебічно розвиненої особистості;

  • Виявлення і максимальне розвинення у дитини здібностей в тій чи іншій галузі знань;

  • Прищеплення любові до прекрасного і вираження себе через заняття музикою, живописом, танцями, театром;

  • Розвинення фізичних здібностей через заняття різними видами спорту;

  • Ми готуємо інтелектуально сміливу, самостійну, оригінально мислячу, творчу особистість, яка вміє приймати нестандартні рішення і не боїться цього;

  • Розкриваємо унікальні таланти кожної дитини, надаємо їй поштовх у розвитку індивідуальних особливостей та навчаємо користуватися набутими знаннями та вміннями протягом всього життя;

  • A також виховуємо активного громадянина суспільства і успішного майбутнього лідера!