Методика Зайцева

 • Проблема раціонального навчання дітей грамоти є актуальною у теорії та практиці дошкільної та початкової освіти. Оволодіння дітьми читанням, доступного їх розвитку, сприяє включенню багатьох життєвих моментів в орбіту дитячої діяльності та інтересів. Відповідно до вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» важливою умовою становлення особистості у дошкільному дитинстві є створення оптимальних умов для якнайповнішого розкриття потенційних можливостей кожної дитини, що проявляються у специфічно дитячих видах діяльності.
  Навчання дітей читанню за методикою М.О. Зайцева, яке органічно поєднується з розумовим, естетичним та емоційним розвитком дитини, позбавляє навчальну діяльність дошколярика пресенгу, примусовості, надає їй ігрового, природного характеру. Педагогами не ставиться завдання в оволодінні дітьми технікою читання, вони прагнуть зробити так, щоб навіть у дитячому садку читання стало духовною потребою дитини.
  Метод М. Зайцева допомагає дітям найкраще перейти від ігрової діяльності до навчальної, задіює механізми впливу позитивних емоцій «самовідкриття» на засвоєння матеріалу. Власне засвоювати нічого і не треба. Діти занурюються у гру. Гра – це інтерес, ініціатива, власний вибір дитини, її боротьба в ігровій змагальній ситуації.
  Запропоновані завдання діти виконують легко та невимушено, адже вони відповідають життєво важливим інтересам маленької дитини, націленим на пізнання світу в грі, в русі, в радості успіху, надають можливість досягти вражаючих результатів. Відсутність негатичних емоцій, будь-якого навантаження на оченята та хребет зберігає здоров’я малюків.
  Різноманітні ігри з кубиками, таблицями, складовими картками формують у дітей грамотність. Діти швидко, легко й без напруги оводівають такими складними вміннями, як читання і «письмо», що значно полегшить їм навчання в школі.
  Парціальна програма «Навчання читанню дітей старшого
  дошкільного віку за методикою Миколи Зайцева» розроблена відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, на основі змісту Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя) «Впевнений старт».
  Мета програми: орієнтувати дошкільників на опанування складовим аналітико-синтетичним способом навчання читання; викликати інтерес до читання, використовуючи найефективніші способи навчання дітей через знайомство з кубиками Зайцева, таблицями, складовими картками.